MDDr. Iva Michalusová

STOMATOCHIRURGIE, IMPLANTOLOGIE, ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE

Životopis

Stomatochirurgie, implantologie, orální a maxillofaciální chirurgie 
 
Nositelka specializační atestace z ústní, čelistní a obličejové chirurgie s dlouhodobou praxí v tomto oboru. Autorka a přispěvatelka mnoha odborných mezinárodních i domácích přednášek, článků a odborných textů. S více než sedmiletou praxí na oddělení maxillofaciální chirurgie Stomatologické kliniky dětí a dospělých FN v Motole a 2. LF UK. Působila také jako odborný asistent výuky studentů Všeobecného lékařství 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dále pokračuje v postgraduálním studiu na 1. Lékařské fakultě Univerity Karlovy, obor Biochemie a patobiochemie pod vedením prof. Dr. Ing. Radovana Hynka. V roce 2010 – udělen titul MDDr. 2017 – specializační atestace v orální a maxillofaciální chirurgii. Osvědčení odbornosti – praktický zubní lékař, stomatochirurgie. Od roku 2018 v přípravě odbornosti parodontologie. 

Povolání

leden 2018 – dosud: Stomat, s.r.o.: Stomatochirurgie, implantologie

srpen 2010 – prosinec 2017: Sekundární lékařka na oddělení maxillo-faciální chirurgie stomatologické kliniky dětí a dospělých FN v Motole a 2. LF UK

– září 2010 – prosinec 2017: 
Odborný asistent výuky studentů Všeobecného lékařství 2. 
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

 
Obor činnosti: 
 
Orální a maxillo-faciální chirurgie se specializační atestací v dubnu 2017 

– Zubní lékařství s osvědčením odbornosti PZL
 
 
Stomatochirurgie s osvědčením odbornosti, implantologie 
 
Parodontologie (v přípravě od března 2018) 

Vzdělání

2005-2010:  1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – Zubní lékařství 
 
2010-2018:  2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy  postgraduální studium – OborExperimentální chirurgie. Téma: Srovnání účinků kortikoterapie a terapi chirurgické u hemangiomů a cévních malformací 

– od
2019:  1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – postgraduální studium
Obor: Biochemie a 
patobiochemieTéma: Vývoj a implementace nových přístupů umožňujících proteomickou charakterizci kostních tkání ve stomatochirurgii. 

– Pravidelná účast na mezinárodních stomatologických, parodontologických a
maxillo-faciálních kongresech s aktivní účastí 
 
– Účast na AOCMF kurzech (09/2014- Praha,09/2015 Řím) 
 
– Opakované dlouhodobé pobyty v zahraničí 2001-2009 

Vážení pacienti,
ve dnech 4.-8.7. 2022 dojde k přerušení provozu kliniky včetně RTG. Těšíme se na Vás opět od 11.7. dle běžné pracovní doby.


Vážení klienti,

Na základě nařízení MZČR Vás žádáme, abyste dodržovali kompletní zakrytí dýchacích cest po celou dobu pobytu na našich klinikách včetně pravidelné dezinfekce rukou. Děkujeme za pochopení

Dne 24.7.2020, v Praze, Czech Dental Holding


Vážení klienti ortodoncie,

k vyzvednutí výpisu z Vaší dokumentace, vyúčtování a k objednání ke spolupracujícímu lékaři, kontaktujte, prosím recepci Pštrossova Medical Centra.